Prøver og eksamen

Guide til mundtlige og skriftlige prøver. Find desuden eksempler på opgaver og regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

Mundtlige prøver

Om eksamensopgaver og bilag, kontakt til censor, eksaminationen og bedømmelseskriterier

Skriftlige prøver

Siden er opdateret 27. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.