Overblik over laboratoriesimuleringer

Børne- og undervisningsministeriet har igangsat en række initiativer for at understøtte adgangen til interaktive laboratorier i de naturvidenskabelige fag.

Interaktive laboratorier kan udgøre et supplement til det traditionelle (fysiske) udstyr til gennemførelse af undersøgelser og eksperimenter, som af økonomiske, tidsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager ikke fysisk kan lade sig gøre på en skole, og kan dermed tilbyde nye faglige muligheder.

I dette materiale finder du inspiration til eksempler på interaktive laboratoriesimulationer, der er gratis tilgængelig for erhvervsskoler og gymnasier. I materialet finder du også link til undervisningsforløb, med inspiration til, hvordan du kan anvende det i undervisningen.

 

Inspiration til gymnasier 

Nedenfor er til eksempler på interaktive laboratoriesimulationer, der kan anvendes på gymnasier, og som er gratis tilgængelig.

Producent

Labster

Introduktion

Labster har mere end 85 virtuelle laboratoriesimulationer, der dækker bredt de naturvidenskabelige fag inden for biologi, kemi og fysik. Labsters simulationer er primært målrettet gymnasier og de videregående uddannelser, men enkelte kan også bruges i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet har i skoleåret 2019/2020 frikøbt nedenstående simulationer, der er gratis tilgængelig for gymnasiet:

  • Simulationen Light and Polarization giver mulighed for at arbejde med lysets bevægelser og refleksion. Polarisation i forbindelse med lysteknik og lysbølgers form og bevægelse inddrages også i simulationen. Simulationen er på engelsk.
  • I simulationen Cecullar respiration arbejder man med appetit. Eleverne lærer hvordan vi metaboliserer glukose gennem aerob og anaerob respiration, og bliver ført gennem de tre stadier i cellulær respiration: glykolyse, Krebs-cyklus og elektrontransportkæden. Simulationen er på dansk.
  • I simulationen Pipetting: Master the teqnique introduceres eleverne til det grundlæggende ved pipettering, trin for trin med tips og tricks til hvordan man kan gøre pipettering mere nøjagtig.
  • I simulationen Introduction to Food Macromolecules lærer eleverne om de forskellige makromolekyler, der findes og hvordan de fleste af disse er tilstede i hverdagen fx i vores mad. Simulationen er på engelsk.

Få gode råd til at komme i gang på Labsters hjemmeside målrettet gymnasiale uddannelser.

Målgruppe

Alle niveauer

Inspiration til undervisningsforløb

Find inspiration til undervisningsforløb med brug af Labsters simulationer:

  • Light and Polarization: Forløb om Lys og polarisation til fysik (niveau A, B og C)
  • Cecullar respiration: Forløb om energiproduktion og præstation til biologi og bioteknologi (niveau A)
  • Introduction to Food Macromolecules: Forløb om kostens kemi og sundhedsværdi (Biologi A, B og C – kan indgå i tværfagligt samarbejde med Kemi B)

Link til simulationer

Light and Polarization

Cecullar respiration (kan bruges med VR-briller)

Pipetting: Master the technique (kan bruges med VR-briller)

Introduction to Food Macromolecules

Simulationerne kan tilgås via seneste versioner af Chrome eller Firefox.

Producent

PhET Interactive Simulations

Introduktion

PHeT (University of Colorado) har mere end 190 interaktive laboratoriesimulationer målrettet alle de naturvidenskabelige fag. Simulationerne findes på forskellige niveauer og dækker således både Grundskole, EUD og GYM samt helt op til universitetsniveau. Alle simulationerne er gratis tilgængelige og oversat til dansk.

På hjemmesiden er det muligt at finde alle simulationerne, ligesom det er muligt at søge efter bestemte fag og klassetrin. Du finder alle simulationerne her.

Målgruppe

Alle niveauer

Inspiration til undervisningsforløb

Find inspiration til undervisningsforløb med brug af PhET:

  • Forløb om Atomer, radioaktivitet og datering (fysik A, B og C)

 

Link til simulationer 

Producent

Det Virtuelle Laboratorium

Introduktion

Det Virtuelle Laboratorium er et gratis tilgængeligt virtuelt laboratorium, der er lavet af studerende på BioTechAcademy på DTU. Det virtuelle laboratorium har seks simulationer, der primært er målrettet gymnasiet inden for biologi og bioteknologi.

Målgruppe

Alle niveauer

Inspiration til undervisningsforløb

Find inspiration til undervisningsforløb med brug af Det Virtuelle Laboratorium;

  • Forløb i diabetes (biologi og bioteknologi A/B)

 

Link til simulationer

Siden er opdateret 03. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.