Kompetenceudvikling

Synergi mellem teori og praksis i kreativitetsfremmende undervisning

Denne artikel handler om, hvordan vi mon bedst lærer unge mennesker at turde drømme og realisere det, som endnu ikke findes. 

For selvfølgelig kan de alle lære det – kreativitet er ikke en medfødt evne i de få. Skaberkraft kan og bør opøves – og hvor bedre end i design og billedkunst? I undervisningen erfarer eleven igen og igen, at det bærer frugt at kaste sig ud i åbne, komplekse og flertydige skabelsesprocesser hvor teori, analyse og praksis vekselvirker. Og hvor vej og mål er ukendt – selv for læreren.