Artikel

Fagsærtræk i innovationsprojekter

Billedkunst inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Faget benytter sig af æstetiske arbejdsprocesser, både praktiske og teoretiske, der kombinerer sansning og erkendelse.

Fagets kombination af teori og praksis kommer til udfoldelse i løsningen af konkrete opgaver/problemer/udfordringer af visuel karakter. Det er kreativitetsfremmende og problemløsende. Altså et fag hvor eleverne får værktøjer til en kreativ tænkning og idegenerering, som kan anvendes i hele gymnasiets fagrække.

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.