Tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle har stor betydning, når unge skal klædes på til at træffe gode valg i deres vej mod uddannelse og job. Det gælder både i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og på elevernes vej mod videregående uddannelse.

Tværgående samarbejde kan også vedrøre de gymnasiale uddannelsers samarbejde med  institutioner eller virksomheder som del af karrierelæringsarbejdet.