Den nationale naturvidenskabsstrategi 

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder:

1. Styrket motivation og faglig fortælling
2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere
3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder
5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Disse indsatsområder skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

Læs mere under temaet om strategien her: Naturvidenskabsstrategien