Her kommer materialer, der knytter sig til de fem didaktiske principper: praksisbaseret dannelse og læring, autencitet, dannelse, afklaring og vejledning og evaluering.

Praksisnær vejledning

Her kommer snarest muligt en praksisnær vejledning, der konkretiserer de fem didaktiske principper, der knytter sig til inkluderende læringsmiljøer for alle. Vejledningen vil blandt andet beskrive, hvilken betydning det har for eleverne når undervisningen tilrettelægges efter principperne og indeholde eksempler på, hvordan undervisning konkret kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i principperne. Materialerne forventes offentliggjort til maj 2019.