Her kommer materialer der knytter sig til de tre didaktiske principper: sproglig opmærksomhed, inkluderende læringsmiljø og sundhed, ernæring og motion.

Praksisnær vejledning

Her kommer snarest muligt en praksisnær vejledning, der konkretiserer de fire didaktiske principper, der knytter sig til inkluderende læringsmiljøer for alle. Vejledningen vil blandt andet beskrive, hvilken betydning det har for eleverne når undervisningen tilrettelægges efter principperne og indeholde eksempler på, hvordan undervisning konkret kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i principperne. Materialerne forventes offentliggjort til maj 2019.