Her kommer materialer, der knytter sig til de fire didaktiske principper: tydelig struktur, læringsstrategier, synlige læringsmål og differentiering.

Praksisnær vejledning

Her kommer snarest muligt en praksisnær vejledning, der konkretiserer de fire didaktiske principper, der knytter sig til struktur og progression. Vejledningen vil blandt andet beskrive, hvilken betydning det har for eleverne når undervisningen tilrettelægges efter principperne og indeholde eksempler på, hvordan undervisning konkret kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i principperne. Materialerne forventes offentliggjort til maj 2019.