Her kan du finde materialer, der knytter sig til de tre didaktiske principper: praksisfællesskaber, helhedsorienteret undervisning og innovation og produktudvikling.

Inspirationsmateriale om helhedsorienteret undervisning

Her kommer inspirationsmateriale bestående af en artikel, case-eksempler, video og forskelligt grafisk materiale, som undervisere på FGU kan bruge til at planlægge helhedsorienteret undervisning. Materialet forventes offentliggjort til april 2019.

Praksisnær vejledning

Her kommer snarest muligt en praksisnær vejledning, der konkretiserer de fire didaktiske principper, der knytter sig til læring i praksis. Vejledningen vil blandt andet beskrive, hvilken betydning det har for eleverne når undervisningen tilrettelægges efter principperne og indeholde eksempler på, hvordan undervisning konkret kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i principperne. Materialerne forventes offentliggjort til maj 2019.