Teori og metode - hvad er forskellen?

Aktiviteter

De tværgående studiemetoder understøtter den problembaserede læring og samspillet mellem teori og praksis. Nedenfor finder du konkrete eksempler på aktiviteter, der kan gennemføres på et par lektioner.

22. NOVEMBER 2018 / AKTIVITET

Lær eleverne at overskue store stofmængder

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Individuelle skrivemetoder

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Opgaven er et argument

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Angivelse af kilder

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Den gode digitale præsentation

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Faglige læsestrategier

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Kildekritik på nettet

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Anvendelse af kilder

30. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Teori og metode - hvad er forskellen?

18. JANUAR 2019 / AKTIVITET

Skrivedage ud fra læringsstil

Klik for alle