Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse kræver klare mål, god dialog og kompetenceudvikling af lærerne.

gym - ledelse - pædagogisk ledelse - formålstekst

I skolens pædagogiske ledelse har lærere og ledelse i fællesskab fokus på elevernes læring og trivsel og sikrer sammenhæng imellem de mål skolen vil nå, og den praksis der bliver udøvet. Ledelsen bør sørge for en klar pædagogisk retning. Som skole opnår I god pædagogisk ledelse ved at have klare mål for elevernes læring, skabe en god dialog om pædagogik på skolen, og endelig ved at sikre kompetenceudvikling af lærerne.

 

gym - ledelse - pædagogisk ledelse - aktuelt

Pædagogisk ledelse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.