Almenhistorie

Kildekritik, mentalitetshistorie og historiebrug er blandt de metoder, der skal sikre, at de almenhistoriske aspekter i faget forankres metodisk, herunder at eleverne får de fornødne redskaber til at vurdere og anvende historiske kilder.

Siden er opdateret 11. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.