Almenhistorie

Kildekritik, mentalitetshistorie og historiebrug er blandt de metoder, der skal sikre, at de almenhistoriske aspekter i faget forankres metodisk, herunder at eleverne får de fornødne redskaber til at vurdere og anvende historiske kilder.

Forslag til forløb

Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 19. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.