Forløb

Introduktion til arkitektur – Fra flamingo til SketchUp

En hurtig introduktion til et praktisk arkitekturforløb. Ud fra tilfældige snit i en flamingo-kube fremtræder til slut en spændende bygning. Opgaven afsluttes med tegninger i SketchUp, hvorfor et vist kendskab til programmet forudsættes. Omfang: fire moduler.

Forløbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

 

Modelarbejde, skulpturelle skitser, én familiehuset og SketchUp 

Formålet med projektet er at styrke elevernes forståelse for parcelhusets arkitekturperioder. Ydermere bidrager forløbet til at eleven hurtigt kommer i gang med selv at tegne bygninger og arbejde med tredimensionelle skitser i SketchUp. 
I undervisningen inddrages simple mål på døre og vinduer.

 

Planlægning/overvejelser

Undervisningen er opdelt i få moduler. Hvert modul har sit eget formål, og kan ændres så det passer til den enkeltes undervisning, både mht. tidsforbrug og elevernes faglige niveau.

I dette eksempel centreres opgaven igennem et parcelhus, men temaet kan erstattes af andre arkitekturtemaer.

Opgaven afsluttes med tegninger af parcelhuset i SketchUp. Dette kan erstattes af andre 3dprogrammer, af perspektivtegning eller af papmodeller.

 

Planlægning/overvejelser

Før forløbet starter, skal læreren skaffe x-antal flamingo- eller lignende -klodser. I dette tilfælde er der brugt Styrolit-gulvisoleringsmateriale, som så er skåret ud i klodser på båndsaven i skolebetjentens værksted. Der udskæres f.eks. én klods pr. elev. Klodserne er 70x70x70 mm.

Flamingoklods
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Forløbets opbygning

Modul 1: Introduktion til arkitektur og –parcelhusets historie

Introduktion til arkitektur enten ved læreroplæg, eller ved at eleverne tildeles hver deres periode, som så fremlægges for klassen. 

På www.bolius.dk  kan man finde flere gode artikler om parcelhusets historie gennem de sidste 100 år.

Eleverne kan også søge på ejendomsmæglernes salgssider, for at se huse fra forskellige perioder f.eks. boligsiden.dk

I flere designbøger er der også afsnit om arkitekturhistorie.

Har man mulighed for det, kan en vandretur i et parcelhusområde med klassen supplere arkitekturhistorien.

Parcelhus
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Er det ikke muligt med fysiske vandreture, kan man benytte maps.google.com…

For at eleverne får en lille forståelse for husets proportioner, kan man med fordel give dem lektier for i form af opmåling af hoveddøren og evt. et stuevindue, i deres eget hus. 

 

Modul 2a: Introduktion til opgaven, gruppedannelse, snitning

Eleverne får udleveret én flamingoklods med instruktionerne om at der skal laves tre snit i klodsen, så eleven for eksempel får fire dele ud af klodsen.

Læreren kan opstille sine egne benspænd, så der f.eks. skal snittes på en bestemt måde, eller at der må foretages flere eller færre end tre snit.

I nedenstående tilfælde er der lavet tre snit.

Flamingoklodser
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Modul 2b: Den kreative byggefase – og udvælgelse af kombination

Eleverne får nu for eksempel 20  minutter til at lave alle de kombinationer, som de kan nå. Der er ingen restriktioner, andet end at konstruktionen skal kunne stå af sig selv. Eleverne informeres desuden om, at kombinationen skal ende med at blive til et parcelhus.

Alle kombinationer dokumenteres ved fotos på mobiltelefonen. Eleverne viser derefter alle kombinationerne til en sparringspartner, og den mest spændende konstruktion udvælges.

Det er vigtigt, at eleverne får tid til at finde den kombination, som de vil arbejde videre med som hus, så der skal afsættes nok tid til udvælgelsen.

Herunder er der vist seks kombinationer. Den sidste kombination er den udvalgte.

Flamingoklodser
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Modul 3: SketchUp

Eleverne tegner derefter klodserne ind i SketchUp. Klodserne er i skala 1:100, så den oprindelige klods var altså 7x7 meter i ’virkeligheden’. Det hurtigste er naturligvis, at tegne klodserne direkte ind på deres endelige placering som vist nederst. 

Alle mål er cirka mål, da det ikke er vigtigt, om der f.eks. tegnes 3 meter eller 3,2 meter 

Tegneprogram
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Tegneprogram
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Eleverne skitserer derefter vinduer og døre ind i konstruktionen, så den til sidst kommer til at ligne et parcelhus. Læreren kan sætte en deadline for eksempel efter to timer, alt efter hvor mange detaljer, som læreren synes eleverne skal have med i deres idé.

 

Modul 4: Præsentation for klassen og evaluering

De færdige huse præsenteres for resten af klassen, og man kan for eksempel diskutere stil kontra funktionalitet eller materialebrug i arkitektur.

Tegneprogram
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Tegneprogram
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Refleksion

Andre 3d-programmer end SketchUp kan benyttes. Man kan også bygge papmodeller i 1:20 eller tegne bygningen op i hånden; enten i perspektiv eller som opstalter.

Opgaven tager på ingen måde hensyn til den svære balance, der er imellem en boligs udtryk og de funktionelle og indretningsmæssige udfordringer. Som variation kan eleverne sættes til at indrette boligen med værelser og funktioner og med mulighed for at ændre boligens ydre, så den passer til de indre krav.

Opgaven indeholder ingen dokumentation for andre skitsefaser end den indledende fase med klodsbyggeriet. Læreren kan naturligvis udvide opgaven til også at omfatte dokumentation af skitseidéer til placering af vinduer, døre og terrasser.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.