Organisering ved delvise hjemsendelser

Her finder du god råd til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så både tilstedeværende og hjemsendte elever kan deltage samtidig, Se også forslag til undervisnings, når læreren er hjemsendt, mens eleverne er til stede i klasselokalet.

Få et samlet overblik over vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen på uvm.dk.