Forløb

Lykkelig hjerne

Forløb om nervecellens opbygning og funktion, om sygdomme i nervesystemet, euroforiserende stoffers virkning og om sociale mediers påvirkning af hjernen. Forløbet indeholder forslag til læreroplæg, aktiviteter, eksperimenter og litteraturhenvisninger. Omfang: 16 timer.

Materialet er leveret af fagkonsulenterne som supplement til vejledningen for faget.  

 

Der er i dag meget fokus på, hvordan man som menneske får skabt sig et lykkeligt liv.

For mange unge er følelsen af lykke tæt forbundet med deres succes på de sociale medier. Man har i de senere år undersøgt dette og kobler det bl.a. til det belønningssystem, som er betydningsfuldt for vores fornemmelse af lykke.

Et andet fokusområde i forløbet er de sociale mediers betydning for vores evne til at indlære.

 

Kernestof:

 • Cellebiologi: membranprocesser
 • Fysiologi: nervesystem
 • Makromolekyler: biologisk funktion af proteiner
 • Toxikologi

 

Forløbets opbygning

 

Lektion 1-4: Introduktion

Introduktion til nervesystemet.
Hjernens opbygning – herunder med særligt fokus på funktionen af vigtige områder f.eks. hippocampus.
Neuroners opbygning – herefter neuroners evne til at modtage og sende signaler videre til andre neuroner. Transmitterstoffers betydning som signalstoffer. 

 

Aktiviteter:

 • Lærerstyret gennemgang af nervecellens opbygning og funktion. Under fremlæggelse deles klassen i to grupper – den ene gruppe spiller computerspil og er på diverese sociale medier, mens den anden gruppe tager notater til oplægget. Efter oplægget laves en test i emnet on-line (eksempelvis ved brug af Socrative eller lignende programmer) med tilbagemeldinger.
 • Præsentation med figurer – elever laver fremlæggelser i par
 • Animationer med aktionspotentialet – elever laver eventuelt selv disse
 • Elevaktiverende aktiviteter i forhold til at øve fagbegreber:
  - Vendespil med post-it lapper med fagbegreber. Herefter formulere figurtekster ud fra post-it lapperne.
  - Puslespil med de enkelte dele af aktionspotentialet, som skal lægges i den korrekte rækkefølge.

   

Eksperiment:

Øvelser med reaktionshastighed – ”Klap på skulderen” eller lignende.

 

 

Lektion 5-6: Hvad sker der i hjernen, når man er på de sociale medier? 

Artikler som inspiration/motivation til emnet omkring brugen af de sociale mediers påvirkning af hjernen og den afhængighedsskabende effekt – herunder fokus på dopaminsystemet (se link under litteratur)

Opfølgning på øvelsen fra introduktionen. Refleksionsøvelse i forhold til, hvilken forskel der var på de to gruppers resultater. Digital dannelse kan medtages her.

 

Eksperimenter:

Eleverne tracker deres tid i forhold til computerbrug, så de får et overblik over, hvor lang tid de er på de sociale medier og andet. Der findes en del programmer, der kan hjælpe med dette.

 

 

Lektion 7-10: Sygdomme i nervesystemet

Intro til sygdomme i nervesystemet med depression som eksempel. Herunder gennemgang af den biokemiske forståelse af tilstanden og behandlingen af denne med fokus på ”Lykkepiller”.

Eleverne skal i ekspert-grupper arbejde med en sygdom (f.eks. skizofreni, Parkinson, epilepsi, ADHD eller andre), der er relateret til nervesystemet og arbejde med følgende:

 • Hvordan påvirker sygdommen nervesystemet – fokus på receptorer/transmitterstoffer der påvirkes og hvordan.
 •  Hvordan påvirker sygdommen personen?
 •  Hvilke behandlingsmuligheder er der nu, og hvilke muligheder forventer man i fremtiden?

Drughunter kan anvendes som kilde – se litteraturlisten.

Afslutning med fremlæggelser i matrix-grupper

 

Eksperiment:

Spørgeskemaundersøgelse om udbredelsen af depression blandt unge på gymnasiet – produkt kunne være en nyhedsartikel.

 

 

Lektion 11-16: Euforiserende stoffer

Gruppearbejde – forforståelse: Hvilke euforiserende stoffer har eleverne kendskab til?

I grupperne findes oplysninger omkring de euforiserende stoffer – samles i Googledocs eller lignende. Kildekritik er vigtig i forbindelse med arbejdet i forhold til at finde faktaviden om stoffernes virkninger og bivirkninger.

Produkt kunne være at hver gruppe udvælger et stof og laver en oplysningskampagne rettet mod unge i forhold til den faktaviden de er kommet frem til.

 

Eksperiment:

Alkohols virkning på spiringsevnen hos karsefrø – eleverne designer et forsøg, hvor de laver en toksikologisk undersøgelse af ethanols giftvirkning på planteceller. Naturvidenskabelig metode i fokus ved forsøgsdesign.

 

 

Litteratur:

Inspirationsartikler til opstart af emnet ”Det gode liv og lykken”

                  

Materiale om depression

 

Artikler til eksamen

 • Vitaminer til hjernen. Artikel af Pernille Tveden-Nyborg om C-vitamins betydning for hjernens udvikling og funktion. Aktuelnaturvidenskab.dk/.

 

Materiale om sygdomme i nervesystemet og euforiserende stoffer

 

 

 

 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.