Danmarks genforening i undervisningen

 

Den 15. juni 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 100-året markeres blandt andet gennem en række undervisningsrettede begivenheder. Genforeningen aktualiserer temaer som grænsesætning, national identitet, historiebrug og mindesmærker.

I løbet af skoleåret 2019/20 og 2020/21 samler og formidler emu materialer, der kan understøtte arbejdet med genforeningen i undervisningen. Du vil her kunne finde baggrundsviden, undervisningsaktiviteter og redskaber. Siden opdateres løbende ligesom centrale nyheder vil blive udsendt i emus nyhedsbrev.

I løbet af februar og marts 1920 gik borgerne i Nordslesvig til stemmeurnerne. De skulle stemme om, hvor den dansk-tyske grænse skulle placeres. Resultatet af afstemningen førte til, at Sønderjylland den 15. juni 1920 blev genforenet med Danmark.

Om markeringen af genforeningen i 2020

Jubilæet for genforeningen åbnes officielt ved et arrangement den 10. januar 2020 i København. Derudover markeres blandt andet de historiske mærkedage den 10.-12. juli.

Blandt formålene med markeringen er både at udbrede kendskabet til de historiske begivenheder omkring indlemmelsen af Sønderjylland samt at styrke bevidstheden om genforeningens betydning politisk og kulturelt. Inddragelser af jubilæumsåret i undervisningen kan derfor både fokusere på de historiske begivenheder eller pege frem mod aktuelle politiske og kulturelle forhold.

Læs mere om genforeningen og jubilæet på Genforeningen 2020. Siden opdateres løbende. Det samlede program kan du finde her.