Kompetenceudvikling

FIP i samfundsfag - marts 2021

Find oplæg vedrørende forskellige perspektiver på medborgerskab og demokrati, samfundsfag i fagligt samspil og værktøjskasse til at understøtte elevernes aktuelle empiriske viden og motivation i undervisningen. 

 

Oplæg og supplerende materialer

Program og velkomstoplæg

v. fagkonsulent Ditte Nørtoft Nielsen

Oplæg vedrørende overblik over mulige faglige samspil, kernefaglig tjekliste, SOP opgaveformulering samt samfundsfaglige redskaber og metodiske overvejelser.

Hvorfor skal vi undervise i medborgerskab og demokrati? Hvilke udfordringer knytter sig til undervisning i medborgerskab og demokrati? Hvordan kan vi (gennem undervisningen) bidrage eller styrke et aktivt medborgerskab og aktiv demokratisk deltagelse?

v. Peter Brøndum

Oplæg med en værktøjskasse til samfundslærere der kan understøtte og stimulere elevernes evne til at være velorienterede

v. Nedim Dzeko og Nikolaj Jacobsen Løth

Opskrifter til varieret indlæring af empirisk viden. Kataloget indeholder 31 øvelser, der kan træne eleverne til at være kritiske mediebrugere. Øvelserne er kategoriseret efter temaerne Hot News, Ka’ det nu pas’, Debatten, Medieskills og Spil. 

 

Siden er opdateret 20. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.