Skriftlighed

Skriftlighed er én af de centrale kompetencer i elevernes dannelse. I danskfaget udvikler eleverne evnen til at formidle faglig viden samt skrive diskuterende, debatterende og reflekterende. Et vigtigt mål med det skriftlige arbejde er, at eleverne gradvist bliver i stand til at udtrykke sig med en sikker faglig og personlig stemme.

gym_dansk_skriftlighed