Medier

Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier. Desuden skal de kunne udtrykke sig med formidlingsbevidsthed præcist, nuanceret og korrekt i konkrete situationer. Det skal de kunne overvejende skriftligt og mundtligt, men også mere multimodalt orienteret, hvor brugen af flere repræsentationsformer, deres samspil og funktion er i fokus.