Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - august 2019

Nyhedsbrevet handler denne gang om skriftlig eksamen 2019, pædagogikum og det fagdidaktiske projekt, om prøvesæt og Lærerens hæfte - samt internet til eksamen.

Så er vi alle i gang med det nye skoleår. Nye elever, nye navne, nye hold og måske også nye kolleger. Virkeligheden har det med at vende tilbage. Det netop startede skoleår 2019-2020 indeholder også noget nyt, da vi til sommer skal dimittere det første hold studenter fra den nye 2017 reform. Det betyder, at den nye læreplan skal stå sin prøve, hvad prøveafholdelse angår. Det betyder også, at alle eleverne kommer til en skriftlig prøve i dansk. Samtidig bliver det effektueringen af, at eleverne ikke har adgang til internettet til eksamen. Hertil kommer et par studieområdeforløb og første runde af SOP´en (Studieområdeprojektet), så der er nok at forholde sig til i det nye skoleår.

De skriftlige prøver, som blev afholdt i maj 2019 blev afviklet uden nævneværdige problemer, og I kan på UVM´s hjemmeside se, hvordan karakterresultaterne fordelte sig.

De af jer, der er involveret i pædagogikum som kursusleder eller vejleder, eller har fået en ny kollega, der er påbegyndt PG, vil sikkert komme til at høre mere om det nye tiltag ”Det fagdidaktiske projekt”. Projektet skal styrke det fagdidaktiske, som fra tid til anden lever en lidt tilbagetrukket rolle i pædagogikumkandidaternes hverdag og teo-pæd opgaven. 

Personligt er det andet skoleår som fagkonsulent, og jeg vil gerne sige tak for den fine modtagelse, de mange mails og telefonopkald, der vidner om et aktivt miljø. Jeg vil bestræbe mig på denne fortsatte åbne dialog og I skal ikke holde jer tilbage, hvis I har spørgsmål.

 

Prøvesæt og Lærerens hæfte

Prøvesæt

Sideløbende med de ordinære opgavesæt har opgavekommissionen arbejdet på højtryk for dels at færdiggøre det andet prøvesæt og dels at udarbejde Lærerens hæfte, der bliver afløseren for Råd & vink. Om end deadline for det andet prøvesæt og Lærerens hæfte er den 1/12, så er det andet prøvesæt allerede at finde på Materialeplatformen.

 

Lærerens hæfte

I lighed med det andet prøvesæt er Lærerens hæfte færdiggjort, og det er at finde her på emu´en.

 

Internet til eksamen

Som følge af den politiske beslutning om, at internettet som hjælpemiddel ikke længere er tilladt under prøver, så har specielt kontoret for prøver og eksamen (PET) arbejdet med at tydeliggøre og præcisere, hvordan dette håndteres. Jeg har i det forgangne år fået rigtig mange spørgsmål til dette emne, hvilket er meget forståeligt. Der vil sikkert komme endnu flere spørgsmål jo tættere vi kommer på næste sommers eksamen, og I skal ikke holde jer tilbage. Som udgangspunkt kan jeg stærkt anbefale, at I orienterer jer på UVM's hjemmeside

 

FIP 2019/2020

I forbindelse med reformen kom der fire nye kompetencemål ind i samtlige læreplaner. Det drejer sig om globalisering, karrierelæring, innovation og digitalisering. Overskriften for årets FIP kurser er innovation. Der arbejdes for tiden på at få færdiggjort programmet for dagene den 26/2 2010 på Handelsgymnasiet i Århus og den 28/2 på Niels Brock i København. Når programmerne er klar, kommer der information her på emu´en.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.