Interaktive laboratorier

Dette materiale har til hensigt at inspirere til at inddrage interaktive laboratoriesimuleringer i undervisningen i de naturvidenskabelige fag.