Tværgående samarbejde

gym - Karrierelæring og overgange - tværgående samarbejde - formålstekst

Tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle har stor betydning, når unge skal klædes på til at træffe gode valg i deres vej mod uddannelse og job. Det gælder både i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og på elevernes vej mod videregående uddannelse.

Tværgående samarbejde kan også vedrøre de gymnasiale uddannelsers samarbejde med  institutioner eller virksomheder som del af karrierelæringsarbejdet.

Siden er opdateret 11. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.