Kompetenceudvikling

FIP. Engelsk. Efterår 2018

Om overgangen til det digitale skriftlige prøveformat på HF B, professionsretningen af HF samt digitale kompetencer og digital dannelse i faget.

 

Oplæg

Oplæg, spørgsmål og diskussion, herunder præsentation af ny digital prøve til stx A.
v. fagkonsulent Line Flintholm

I oplægget præsenterer Mette Drejer konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med den nye eksamensopgaves opgavetyper i den daglige undervisning. I den efterfølgende workshop udarbejder deltagerne selv ’nye’ opgaver til tekst(er) fra egen undervisning.
v. Mette Drejer, Middelfart Gymnasium og HF

I oplæggene præsenterer Eva Rosenvold og Pia Weichmann overvejelser om toning og professionstoning i engelsk med konkrete eksempler på
forløb fra arbejdet med fagpakker. Oplæggene giver ideer til tilrettelæggelse af forløb i samspil med andre fag og særfaglige forløb og inddrager bla. eksempler på værklæsning, projekter og fokus på ordforrådsarbejde.
v. Eva Rosenvold og Pia Weichmann, KVUC

v. fagkonsulent Line Flintholm

Siden er opdateret 15. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.