Kompetenceudvikling

FIP 2019. Dansk, hf

Find powerpoints og materiale fra FIP november/december 2019 her.

Med HF-reformen fra 2017 er der i stigende grad fokus på, hvordan vi som undervisere kan bidrage til, at de danskfaglige kompetencer, som eleverne tilegner sig, også er kompetencer der lader sig overføre til livet uden for klasselokalet. Der er krav om, at vi skal undersøge virkelighedsnære problemstillinger, at vi skal inddrage professionsspecifikke tekster, og at vi gennem en praksis- og anvendelsesorienteret tilgang skal hjælpe eleverne til at udvikle et kritisk-analytisk syn på sig selv og den verden, der omgiver dem. Vi kan sikkert alle blive enige om, at det er en god idé. Vi kan sikkert også blive enige om, at vi står med et fantastisk fag, der har masser at bidrage med, men hvordan kan vi omsætte den gode intention til en konkret danskfaglig praksis? Dette spørgsmål vil vi sammen søge svar på.

Dansk handler om at læse nært med dyb forståelse af det læste. Men en del elever har det svært med flere aspekter af læsningen – langsom og usikker afkodning, lavt forståelsesudbytte, lavt ordforråd og ineffektive strategier. Specielt selvstændig læsning fx i form af lektier volder problemer for mange. Vi ser på, hvad man lærer kan gøre for at støtte elevernes udvikling af gode forståelsesstrategier og læsevaner. 

På flere og flere uddannelsesinstitutioner tager elever og kursister hele kurser online, endda med gode resultater. På denne workshop bliver du introduceret til, hvordan et onlinekursis i dansk tager sig ud på et af landets større VUC’er, ligesom der bliver mulighed for selv at prøve kræfter med noget konkret materiale og selv gøre dig overvejelser og brainstorme på, hvad god onlineundervisning er for dig.

Siden er opdateret 09. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.