Invitation til ”Faglig udvikling I Praksis” (FIP) – i Dansk som andetsprog (DSA) C-, B- og A-niveau

Det betyder, at der er kommet en revideret læreplan og vejledning, og at en række skoler er ved at ruste sig til at kunne udbyde Dansk som andetsprog C-A, herunder afvikle visitationsprøver og fordele kursisterne på niveauinddelte hold. Undervejs opstår der helt naturligt spørgsmål til læreplanerne og vejledningen. Spørgsmål som det er oplagt at diskutere i faggruppen på skolen eller som kan vendes med faggrupper fra andre skoler. Netop dette arbejde ønsker Undervisningsministeriet fortsat at understøtte med ”Faglig udvikling I Praksis (FIP)” for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, som blev startet i 2015. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes arbejde med faget i de enkelte faggrupper med særligt fokus på implementering af de nye læreplaner. Kursusforløbet for danskfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet.

FIP-kurserne giver mulighed for at dele erfaringer med de områder af den nye læreplan, som der allerede er arbejdet med og give inspiration til andre områder, som måske ikke har været i fokus endnu.

Brevet her giver information om kursusdagen, så skolerne kan tilmelde sig, og program for kurset. Netværksgrupperne er fremover ikke fastlagt på forhånd, da det har været meget forskelligt, i hvilken grad skolerne har anvendt samarbejdet. Der opfordres dog stadig til, at skolerne forsøger at fastholde samarbejdet mellem skolerne i det omfang, hvor det giver mening for de enkelte faggrupper.

 

Formål og indhold

Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med de nye læreplaner, og har til formål at styrke det lokale faggruppesamarbejde.

Kursets omdrejningspunkter er således lærernes arbejde med de nye læreplaner med særligt fokus på de områder, som er nye i danskfaget gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution og i samarbejde med andre institutioner.

 

Målgruppe

Kurserne er rettet mod og forventes at omfatte alle institutioner med gymnasiale uddannelser.

Institutionerne tilmelder en eller to fagrepræsentanter for dansk. Disse skolerepræsentanter laver sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen (se programmet) og bringer efterfølgende faggruppen i dialog om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt fx til faggruppesamtaler med ledelsen.

 

Tilmelding, pris og praktiske oplysninger

Der afholdes følgende kurser:

FIP1920-77:   24. september 2020 på KVUC, Vognmagergade 8, København

Tilmelding foretages på denne hjemmeside.

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager.

Alt materiale fra det enkelte kursus vil efter alle kursers afholdelse ligge på EMU’en.

 

Med venlig hilsen

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent i dansk som andetsprog

Siden er opdateret 29. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.