Aktivitet

Kopimaskinen

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om en kopimaskine, der kan kopiere mennesker, indgår eleverne i et undersøgende fællesskab, hvor de arbejder med begreberne identitet og selverkendelse.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: samfundsfag, dansk, biologi, fysik
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om en kopimaskine der kan kopiere mennesker, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende dialogisk fællesskab og tale om identitet og selverkendelse. I løbet af dialogen kan eleverne berøre temaer som fx personlighed, krop, bevidsthed, følelser, selvbillede, ansvar, magt, etik og samfund.

 

Materialer:

En ”talebold” eller en ”talebamse”

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofisk dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet, der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål, der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst, når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

Sværhedsgrad: let for elever, vanskeligere for facilitator

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs evt. Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Forbered de nødvendige materialer (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (evt. på deres stole), så alle kan se hinanden, og der er plads til dig som facilitator i kredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for sessionen før du præsenterer stimulus som er fortællingen om kopimaskinen. Stil herefter ankerspørgsmål 1 og giv tid til makkersnak inden dialogen i plenum påbegyndes.

 

Stimulus: Kopimaskinen

Forestil jer en kopimaskine. Det er ikke en helt almindelig kopimaskine som kopierer billeder eller noget andet på papir – den her kopimaskine er meget mere interessant. Denne kopimaskine kan kopiere mennesker. Men den laver ikke bare ”fotokopier” af mennesket, den laver en fysisk kopi af mennesket. Den kopierer det nøjagtige antal hår man har på hovedet, niveauet af sukker i blodet, og den præcise placering af fregner i ansigtet - lidt ligesom en 3D-printer.

Der er to ens rum i kopimaskinen og den fungerer således: Man placerer en person eller en ting i det ene rum og lukker lågen. Så trykker man på ”Kopi-knappen” hvorpå kopimaskinen begynder at larme helt vildt. Og efter et stykke tid kommer der er en perfekt kopi ud af i det andet rum.

Forstil dig nu, at du stiller dig ind i det første rum. Nogen trykker på ”Kopiknappen” og maskinen begynder at snurre. Herefter træder du ud af rummet igen, mens din kopi træder ud af det andet rum.

Ankerspørgsmål 1: Ville du tale med din kopi? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 2: Er det reelt én selv man taler til? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 4: Hvem er dig? Er de begge dig?

 

Jeg glemte at fortælle jer at det faktisk er ulovligt at kopiere sig selv i kopimaskinen. Den er kun lavet til hundehvalpe og grøntsager og den slags. Så nu kommer politiet for at anholde originalen og destruere kopien.

 

Ankerspørgsmål 5: Kan politiet vide hvem de skal anholde? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 6: Ved kopien hvem politiet skal anholde? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 7: Er det ok at destruere kopien? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

 

Eksempler på emner og spørgsmål der kan dukke op:

Identitet, selverkendelse, personlighed, krop, bevidsthed, selvforståelse, ansvar, magt, barn/voksen, samfund.

Ville du og din kopi vide alt om hinanden? Hvad kunne man bruge en kopi af sig selv til?

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Sessionens oprindelse: Peter Worley (2016): The Philosophy shop, London: Bloomsburry

Tilpasset for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Peter Worley (2016): The Philosophy shop, London: Bloomsburry

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.