Tværprofessionelt samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde skal understøtte, at børn, unge og familier i udsatte positioner får den hjælp, de har behov for. Få viden og inspiration til at styrke det tværprofessionelle samarbejde.

Her finder du materialer, der indeholder viden, inspiration og værktøjer til at styrke samarbejdet på tværs af fag og med familien.

Inspirationsmateriale

- tværprofessionelle samarbejder om børn og unge i udsatte positioner