Redskab

Informationsark til elever i 0.-3. klasse

Informationsarket er et redskab til din forberedelse af afviklingen af trivselsmålinger. Informationsarket skal understøtte, at eleverne bliver oplyst om trivselsmålingen.  

Formålet med informationsarket er at sikre, at eleverne bliver oplyst om vigtige forhold ved trivselsmålingen, særligt at dens resultater ikke vil kunne ses på individniveau af hverken lærere, forældre eller andre elever. For nogle elever vil dette være med til at skabe tryghed omkring besvarelsen. For andre vil det være vigtig viden, fordi de ellers kan tro, at deres lærere får at vide, hvad de har svaret og således vil kunne handle på det i forhold til den enkelte.

Sådan kan du bruge informationsarket

Til eleverne: Læs informationsarket op i klassen og tal med eleverne om det

Til hjemmet: Send informationsarket til hjemmet i god tid inden trivselsmålingen. På den måde kan eleverne læse og tale om indholdet derhjemme.