Trivselsmåling

Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Her finder du både vigtige informationer om trivselsmålingerne og vejledning til arbejdet før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Ny opstartsdato er fastsat for gennemførsel af trivselsmålingen for skoleåret 2020/2021

Alle folkeskoler skal i perioden 22. marts 2021 – 1. juni 2021 gennemføre den nationale trivselsmåling blandt elever i 0.-9. klasse. Perioden er fastsat for at give de bedste muligheder for, at alle elever kan nå at gennemføre målingen fysisk på skolen. Det vil dog også være muligt, at udfylde målingen hjemmefra i tilfælde af forsat hjemsendelse eller lokale nedlukninger som følge af smitteudbrud. Såfremt der stadig er elever på jeres skole, der er hjemsendt, opfordres I til at planlægge en sen gennemførsel for disse elever for at forøge muligheden for fysisk tilstedeværelse ved gennemførsel. Gennemførslen skal dog ske senest 1. juni 2021.

Video om trivselsmålinger til 0.-3. klasse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Video om trivselsmålinger til 4.-9. klasse

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 19. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.