Trivselsmåling

Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Her finder du både vigtige informationer om trivselsmålingerne og vejledning til arbejdet før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Den nationale trivselsmåling skal gennemføres i perioden fra d. 20. januar – 20. marts 2022. Alle elever, der modtager undervisning i henhold til folkeskoleloven skal som udgangspunkt gennemføre målingen. I

vejledningsmaterialet længere nede på siden, kan du udover generel information også finde information om gennemførsel af målingen i forbindelse med hjemsendelse af elever og nedlukning af skoler pga. Covid-19.  

Læs forældrebrev med Information om den nationale trivselsmåling i folkeskolen (PDF)

Video om trivselsmålinger til 0.-3. klasse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Video om trivselsmålinger til 4.-9. klasse

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 28. januar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.