Trivselsmåling

Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Her finder du både vigtige informationer om trivselsmålingerne og vejledning til arbejdet før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Opstartsdato er udsat som følge af covid-19 og hjemsendelse af eleverne

Alle folkeskoler skal i perioden 20. januar – 20. marts 2021 gennemføre en trivselsmåling blandt elever i børnehaveklasse til og med 9. klasse. Som følge af covid-19 og hjemsendelse af eleverne er opstartsdatoen for den nationale trivselsmåling foreløbigt udsat. Styrelsen for it og læring har udsendt informationsbrev vedr. udsættelsen til landets skoler og kommuner. Børne- og undervisningsministeriet vil melde en ny gennemførelsesperiode ud på et senere tidspunkt.

Video om trivselsmålinger til 0.-3. klasse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Video om trivselsmålinger til 4.-9. klasse

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet