Redskab

Vejledning: Forebyg og håndter vold og trusler

”Forebyg og håndter vold og trusler” skaber øget opmærksomhed om og åbenhed om voldsproblematikker. Skoleledelser får samtidig et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler.

Målet med vejledningen er at:

  • sikre, at alle medarbejdere i skole og SFO oplever et trygt arbejdsmiljø uden vold og trusler.
  • undgå episoder med vold og trusler mod medarbejdere i skole og SFO.
  • undgå, at elever kommer i situationer, hvor de reagerer med vold.
  • sikre, at alle skoler og SFOer udarbejder fælles retningslinjer for den forebyggende indsats og håndteringen af episoder med vold, herunder lokale beredskaber.
  • udbrede viden og kendskab til samt give konkrete anbefalinger til håndtering af vold og trusler i skole og SFO

Faktaboks

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser at 19,3 % af de adspurgte har været udsat for vold inden for det sidste år og 22,8 % svarer at de har været udsat for trusler om vold.

Skoler og SFOer kan få rådgivning af Børne- og Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps til spørgsmål og problematikker, der ikke kan håndteres i de kommunale støttestrukturer, samt viden og vejledning i udarbejdelse af fælles retningslinjer og lokale beredskaber. Kontakt læringskonsulenterne

Ressourcer

Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger, Børne- og Undervisningsministeriet ISBN: 978-87-603-3160-2 Web-publikation: © Børne- og Undervisningsministeriet, 2018.

Siden er opdateret 25. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.