Forskning og viden

Undersøgelse af hjemmeundervisning, fravær og børn uden for undervisningstilbud

Undersøgelsen viser, at der er udfordringer med at følge op på fravær og tilrettelægge sygeundervisning. Undersøgelsen viser også, at hjemmeundervisning ikke er ret udbredt.

Mange kommuner har ikke en systematisk praksis i forhold til opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder. Det sker, blandt andet fordi praksis omkring fraværsregistrering varierer. Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen ser blandt andet på kommuner og skolers indsats i forhold til fravær og sygeundervisning.

Hvis en elev er fraværende fra skole på grund af sygdom, skal skolen kontakte hjemmet for at vurdere, om der er behov for sygeundervisning. Sygeundervisning sikrer, at eleverne ikke får et fagligt efterslæb, hvis de er syge i en længere periode. Undersøgelsen indikerer, at skolerne oplever udfordringer med at tilbyde sygeundervisning i hjemmet. Typiske udfordringer i forhold til sygeundervisning i hjemmet er fx manglende samarbejde med hjemmet, psykiske udfordringer som angst og depression og prioritering af de nødvendige ressourcer.

I undersøgelsen er der også afdækket omfanget af hjemmeundervisning. Rambøll estimerer, at 475 børn modtog hjemmeundervisning i skoleåret 2016/2017. Samtidig viser undersøgelsen, at alle kommuner overholder deres tilsynsforpligtelse.

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Rambøll for Undervisningsministeriet i marts 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.