Informationsark til elever i 4.-9. klasse (redskab til lærere)

Informationsarket er et redskab til din forberedelse af afviklingen af trivselsmålinger. Informationsarket skal understøtte, at eleverne bliver oplyst om trivselsmålingen. 

Formålet med informationsarket er at sikre, at eleverne bliver oplyst om vigtige forhold ved trivselsmålingen, særligt at dens resultater ikke vil kunne ses på individniveau af hverken lærere, forældre eller andre elever. For nogle elever vil dette være med til at skabe tryghed omkring besvarelsen. For andre vil det være vigtig viden, fordi de ellers kan tro, at deres lærere får at vide, hvad de har svaret og således vil kunne handle på det i forhold til den enkelte.

Informationsarkets side 2 indeholder oplysninger, der kan være nyttige for nogen elever. Det anbefales, at man vurderer relevansen, inden man læser denne side op.   

Sådan kan du bruge informationsarket

Til eleverne: Læs informationsarket op i klassen og tal med eleverne om det

Til hjemmet: Send informationsarket til hjemmet i god tid inden trivselsmålingen. På den måde kan eleverne læse og tale om indholdet derhjemme.

Siden er opdateret 29. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.