Uddannelsesparathed og UU

Undervisningen i Uddannelse og job tilrettelægges i samarbejde mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Vurdering af elevernes uddannelsesparathed foretages af lærere og UU-vejledere.

Undervisningen i uddannelse og job skal understøtte elevernes uddannelsesparathed. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats, som skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter.

Link til uddybende information på UddannelsesGuiden: Uddannelsesparathed  

Link til oversigt over lokale UU centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Link til inspiration til lærerens arbejde med uddannelsesvalg i udskolingen: Lærerens værktøjskasse

Forløb og redskaber