Uddannelsesparathed og UU

Undervisningen i Uddannelse og job tilrettelægges i samarbejde mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Vurdering af elevernes uddannelsesparathed foretages af lærere og UU-vejledere.

Undervisningen i uddannelse og job skal understøtte elevernes uddannelsesparathed. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats, som skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter.

Link til uddybende information på UddannelsesGuiden: Uddannelsesparathed  

Link til oversigt over lokale UU centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Link til inspiration til lærerens arbejde med uddannelsesvalg i udskolingen: Lærerens værktøjskasse

Siden er opdateret 23. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.