Redskab

Jobkompasset

Jobkompasset er et værktøj, der hjælper elever i grundskolen og gymnasiet med at vælge fremtidigt job og uddannelse.

Inspiration til at bruge Jobkompasset i undervisningen

I to lektioner kan eleverne introduceres til Jobkompasset på ug.dk og indføres i, hvordan de kan finde oplysninger om erhvervsområder og tilknyttede job. Herefter kan eleverne udvælge og læse om et job i Jobkompasset og fortælle om dette job i klassen.

Indledning - læreren kan:

  • introducere Jobkompasset på Uddannelsesguiden ug.dk og de 20 erhvervsområder, som Jobkompasset angiver på første side.
  • med eksempler fra Jobkompasset vise, hvordan der kan klikkes på til et erhvervsområde, hvorefter Jobkompasset viser, hvilke job, der knytter sig til netop dette. 
  • demonstrere, hvordan der i Jobkompasset kan klikkes på et specifikt job, hvorefter der bliver vist en kort tekst, som kort beskriver jobbets indhold.
  • introducere en opgave, hvor eleverne skal bruge Jobkompasset til at finde oplysninger om job og erhvervsområder.

Bearbejdning - eleverne kan eksempelvis:

  • vælge hver tre erhvervsområder i Jobkompasset.
  • vælge 3 forskellige job til hvert område. 
  • læse om udvalgte job i Jobkompassets korte tekster om job.
  • vælge et job og forberede en præsentation af jobbet for resten af klassen.   

Opsamling - i klassen:

  • Der kan eksempelvis samles op ved, at eleverne på skift fortæller om indholdet i det job, de har valgt, ud fra de oplysninger, de har fået fra Jobkompasset.

Find Jobkompasset her

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.