Teknologisk handleevne

Teknologisk handleevne går ud på at kunne mestre computersystemer, digitale værktøjer og det tilhørende sprog samt programmering.

Undervisningen skal opbygge viden om digitale teknologiers sprog og principper. Denne viden skal igennem forløbet danne udgangspunkt for elevernes evne til hensigtsmæssigt og med overblik at vurdere, vælge og bruge digitale teknologier i autentiske situationer.

Videoen herunder giver en intotroduktion til og præsentation af kompetenceområdet teknologisk handleevne.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes informtion om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb samt forløb fra forskellige aktører med henblik på at afprøve forskellige måder at realisere fagets formål.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.