Digital myndiggørelse

Digital myndiggørelse handler om kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse af digitale genstandes muligheder og konsekvenser.

Inden for dette område skal der være fokus på at beskrive og vurdere digitale genstande. Der skal lægges vægt på, at eleverne kan handle hensigtsmæssigt og reflekteret i deres møde med det digitale. Gennem forløbet skal der ske en udvikling i elevernes dømmekraft, så de efterhånden kan reagere hensigtsmæssigt i komplekse situationer, hvor digitale genstande har betydning for individ, fællesskab og samfund.

Videoen herunder giver en introduktion til og præsentation af kompetenceområdet digital myndiggørelse.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes information om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb samt forløb fra forskellige aktører med henblik på at afprøve forskellige måder at realisere fagets formål.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.