Digital design og designprocesser

Dette område handler om at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser samtidig med, at der tages hensyn til brugskonteksten.

Inden for dette område er der fokus på at arbejde med og skabe digitale teknologier samt at deltage i og gennemføre gentagne designprocesser, der løser relevante problemstillinger for individ, fællesskab og samfund.

Videoen herunder giver en intotroduktion til og præsentation af kompetenceområdet digital design og designprocesser.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konkrete forløb og inspiration

På forsøgets egen hjemmeside tekforsøget.dk findes informtion om forsøget, vidensgrundlag og beskrivelser af arbejdet med faget på de skoler, der deltager i forsøget. Det er også muligt at finde didaktiske prototyper på forløb samt forløb fra forskellige aktører med henblik på at afprøve forskellige måder at realisere fagets formål.

Link til forløb på tekforsøget.dk: Didaktiske prototyper på forløb

Siden er opdateret 15. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.