Forsøg med treårigt valgfag i spansk i grundskolen forlænges

Grundskoler landet over kan nu søge om at deltage i tredje runde af forsøget. Undervisningen starter i august 2019.

Formålet med forsøget er at styrke elevernes faglige niveau i spansk, så de er rustet til at vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. 

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i grundskolen fra 7.-9. klasse og afsluttes med en mundtlig prøve i 9. klasse. Forsøget startede i august 2017 og afsluttes i 2023, efter at det i foråret 2019 er besluttet at forlænge forsøget med to år. 

Forsøget er sat i gang som en opfølgning på aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016. Her blev det aftalt, at elevernes kompetencer i fremmedsprog skal styrkes, og at det skal være muligt at vælge spansk som fortsættersprog.

Læs mere og find ansøgningsskema til forsøget her: Om forsøget

Siden er opdateret 27. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.