SkoleKom lukker pr. 31. december 2019

Styrelsen for It og Læring (STIL) har besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019.

Baggrunden er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at der i dag findes et marked for kommunikationsløsninger, som mange skoler allerede benytter sig af. Det er derfor ikke længere en naturlig del af styrelsens opgaver at levere en kommunikationsløsning til skolerne. Desuden vil den kommende Aula-løsning opfylde nogle af de samme formål som SkoleKom.

I forbindelse med lukningen af SkoleKom vil læringskonsulenternes vejledning om fag, test og prøver fortsætte på et nyt dialog-forum, der vil blive koblet til emu.dk. En lukning af SkoleKom vil derfor samlet set reducere mængden af forskellige platforme, som lærerne skal holde sig orienteret i.

Du kan løbende holde dig informeret her

Siden er opdateret 03. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.