Nyhed

Undervisningssite: Demokrati under udvikling

duu.dk ’Demokrati under udvikling’ er navnet på er et levende undervisningssite med fokus på at styrke fællesskab, demokrati og medborgerskab på landets skoler og ungdomsuddannelser. 

Duu står for ’Demokrati under udvikling’ og er målrettet grundskoler, FGU, gymnasieskoler, erhvervsskoler og almene voksenuddannelser samt andre aktører med interesse for at arbejde aktivt med demokrati og medborgerskab.

På duu.dk findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning og i de aktiviteter, som findes mellem undervisningstimerne. Sitet bliver løbende opdateret med nye materialer og aktiviteter samt aktuelle nyheder. Derudover er der forskellige redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at indgå i fællesskaber – også med dem man ikke deler holdning med.

Hvorfor fokus på aktivt medborgerskab?

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet. ’Demokrati under udvikling’ er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet er samtidig fokuseret på at træne den demokratiske refleksion inden for blandt andet demokratisk deltagelse, medborgerskab, stærke fællesskaber og kritisk tænkning.

Om materialerne

Materialer, forløb og aktiviteter til ’Demokrati under udvikling’ har til formål at styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og derigennem øge deres demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel. Materialerne skal give børn og unge et større kendskab til og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Sitet er audiovisuelt og gør både brug at film, podcast, spil, animationer mm. Dermed vil sitet let kunne benyttes med en mangfoldig elevgruppe og i forskellige miljøer.

Materialerne er frit tilgængelige her på sitet og giver mulighed for at sammensætte forløb, der passer til udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold. Det er vigtigt, at den enkelte underviser vurderer og tilpasser materialet til klassens faglige og sociale niveau, så der tages udgangspunkt i elevernes virkelighed. 

På alle uddannelsesområder kan du finde inspiration til, hvordan du kan sammensætte enkelte forløb, hele temadage eller en samlet temauge. 

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.