Artikel

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for ordblinde elever

Her kan du læse om, hvordan du kan bidrage til at skabe smidig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse for ordblinde elever.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan være vanskelig for ordblinde elever, og det er helt afgørende, at de møder kvalificeret hjælp og støtte fra UU-vejledere, lærere, forældre og deres venner (Olsen & Schultz, 2010). 

Mange unge ordblinde er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge. Mange oplever, at deres læse- og stavefærdigheder er utilstrækkelige til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Det er forældrenes ansvar, sammen med den unge, at særlige behov bliver skrevet ind i ansøgningen til ungdomsuddannelsen.

Det er vigtigt at sikre en smidig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og at minimere risikoen for, at den unge afbryder uddannelsen. Det er oplagt, at den unge sammen med sine forældre er aktiv og selv opsøger ungdomsuddannelsen i god tid inden valget af uddannelse.

Ordblindhed må aldrig afholde elever fra at søge ind på en ungdomsuddannelse. Den unge skal sammen med UU-vejlederen vurdere sit uddannelsesønske ud fra sine interesser og styrkesider frem for at lade sig bremse af sin ordblindhed. På den anden side skal den unge være indstillet på, at nogle ungdomsuddannelser stiller store krav i form af meget læsestof og mange skriftlige opgaver. Dér vil det være en stor fordel, hvis den unge er fortrolig med kompenserende læse- og skriveteknologier og har rutine i at bruge dem.

Skiftet til en ungdomsuddannelse kan være overvældende, fordi den unge ofte i langt højere grad end i grundskolen selv skal disponere sin hverdag og sit skolearbejde. Læsemængden kan være betydelig større, og den unge skal i mange tilfælde sætte meget tid af til hjemmearbejdet. Hverdagen på uddannelsen kan også opleves uoverskuelig med mange skift og ændringer, og det kan være en stor hjælp med en mentor, som kan guide og støtte i forløbet. Det kan ligeledes være en støtte, hvis uddannelsesinstitutionen har etableret et netværk for ordblinde elever, hvor de kan støtte og inspirere hinanden gennem uddannelsesforløbet.

Mange ungdomsuddannelser har læsevejledere, hvor ordblinde elever kan hente særlig vejledning, og disse vejledere kan være med til at sikre, at ordblinde elever fastholdes i uddannelsen og gennemfører den med det optimale resultat.

SPS – Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal bidrage til, at elever med en funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige fod med andre elever. Det gælder også for ordblinde elever.

SPS-ordningen administreres af Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Man kan læse mere om støtteformer, betingelser, uddannelser med SPS, og hvordan man søger støtte på deres hjemmeside her.

Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup Thomsen og Trine Nobelius

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.