Artikel

Ordblinderisikotesten

Her kan du læse om Ordblinderisikotesten, en test til tidlig identifikation af elever, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Forskningen har gjort væsentlige fremskridt med at identificere de forudsætninger og færdigheder, der forudsiger læseudviklingen på gruppeniveau – for eksempel bogstavlydkendskab og fonologisk opmærksomhed. Alligevel er det svært på gruppeniveau at foretage præcise forudsigelser på individuelt niveau (Puolakanaho m.fl., 2007) og at finde de elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Det er dog alligevel relevant, at børnehaveklasseledere, dansklærere og læsevejledere holder øje med de elever, der efter nogle måneders formel læseundervisning stadig ikke kender bogstaverne, ikke kan koble bogstaver og lyde sammen eller ikke er opmærksomme på lyde i ord (jævnfør opmærksomhedspunkterne i Fælles Mål). Disse elever har med stor sandsynlighed brug for en ekstra, forebyggende indsats. Elevens progression og udvikling ved denne indsats skal evalueres løbende af børnehaveklasselederen, dansklæreren og læsevejlederen. Hvis eleven ikke har udbytte af indsatsen, er det væsentligt at overveje, hvordan den kan ændres og justeres til denne elev.

Børne- og Undervisningsministeriets test, Ordblinderisikotesten, er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Ordblinderisikotesten indeholder bl.a. en dynamisk afkodningstest, som kan afdække, hvor let en elev har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder (Gellert & Elbro, 2016). Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere.

Henvendelser vedrørende Ordblinderisikotesten sendes til ordblinderisikotest@uvm.dk

Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup Thomsen og Trine Nobelius

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.