Velkommen til Program for løft af de fagligt svageste elever på emu.

 

Her finder du blandt andet materialer udviklet til arbejdet med fagligt løft i dansk og matematik, informationer om programmet samt videoer og præsentationer fra oplæg i forbindelse med programmet.

Materialerne er udarbejdet til brug for de 91 skoler, der er en del af Program for løft af de fagligt svageste elever, men kan anvendes af alle landets skoler i arbejdet med at løfte udskolingseleverne fagligt i dansk og matematik. Det er tanken, at I på skolerne hver især udvælger de redskaber, der giver mest mening i jeres situation – og I kan tage oplæggene med hjem og anvende dem fx i teamsamarbejder osv.