Overblik

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Videoen giver en indføring i programmets grundlag og redskaber

Materialer til løft af de svageste elever

I forbindelse med ’Program for løft af de fagligt svageste elever’ er der udviklet en række forskellige materialer, der kan understøtte læringen hos de fagligt svageste elever i udskolingen. I den vedhæftede fil ovenfor får du et overblik over de materialer og ressourcer, du kan tilgå. Du får også fem gode råd til, hvordan I sikrer forankring af nye indsatser i undervisningen. 

Samarbejdet mellem skoler og læringskonsulenter

Skolerne i programmet bliver tilbudt sparring på udfordringer i arbejdet med fagligt løft, de præsenteres for vidensbaserede inspirationsmaterialer og oplæg samt bliver inviteret til drøftelser af erfaringer i netværk.

Skolerne holder hvert år dialogmøder med læringskonsulenterne i august/september måned og igen i januar/februar hvor den enkelte skoles udfordringer, indsatser og prioriteringer drøftes. I løbet af året mødes skolerne derudover til vejlednings- og netværksdage og faglige temadage. Undervejs får skolerne sparring og vejledning fra læringskonsulenterne via blandt andet videokonferencer.       

På de mange større arrangementer i programmet bliver skolerne præsenteret for vidensbaseret og praksisnær inspiration til det videre arbejde med at løfte de fagligt udfordrede udskolingselever. Samtidig er der rig mulighed for at videndele om erfaringer og udfordringer.

Skolerne i puljeprogrammet 

De tilmeldte skoler fordeler sig over hele landet.

Her kan du se en liste over skoler, der er tilmeldt puljer og program.

Her kan du se et interaktivt kort over skoler tilknyttet program for elevløft.

Lærernes oplevelse

Udskolingsafdelingen på Firkløverskolen i Give deltager i Program for løft af de fagligt svageste elever.

I artiklen "Fedt at genvinde sin faglige nysgerrighed" fortæller to lærere lidt om, hvad deltagelsen har betydet for skolen i forhold til at genskabe den faglige nysgerrighed, få de gode metoder til at sprede sig blandt kollegaerne og få eleverne til at tro på deres egne evner.

 

Siden er opdateret 22. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.