Det gode udviklingsforløb

Inspiration til det gode udviklingsforløb giver en beskrivelse af, hvordan skolerne i programmet kan gennemføre et godt udviklingsforløb. Materialet er udarbejdet til tovholder og arbejdsgrupper. Redskaber finder du nederst på siden. 

 

Om materialet  

Materialet består af gode råd og redskaber til understøttelse af et godt udviklingsforløb med fokus på det pædagogiske personales inddragelse og ejerskab. Materialet er udarbejdet af Metropol, VIA University College og Rambøll i forbindelse med Program for løft af de fagligt svageste elever. 

Hent det samlede materiale her.

 

GSK - puljeprogram - inspiration til det gode udviklingsforløb
© Børne- og Undervisningsministeriet

Plakat  

Plakaten indeholder en figur, der illusterer processens fire faser for det gode udviklingsforløb. De fire faser er kort beskrevet. 

Plakaten kan udskrives og bruges til at skabe overblik over teamets/arbejdsgruppens udviklingsforløb.

Hent plakaten her.

 

Bilag 1 - værktøjer til forløbsstyring

Forslag til redskaber, der kan bruges i forbindelse med opstart og styring af et udviklingsforløb. 
Bilaget indgår også i det samlede materiale, men kan hentes separet her.

Hent bilag 1 

 

Bilag 2 - redskaber til medarbejderne

Redskaber og hjælp til mødeplanlægning, dagsorden, forberedelse og drejebog til tre møder i udviklingsforløbene. Materialet kan være med til at sikre fælles læring, og at alles perspektiver kommer frem i en stemning af anerkendelse og respekt.
Bilaget indgår  også i det samlede materiale, men kan  hentes separet her.

Hent bilag 2

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.