e-inspiration

Hvad kan praksisfaglighed være? Hvordan kan lærere og ledere i folkeskolen igangsætte arbejdet med praksisfaglighed, og hvordan kan de samarbejde med erhvervsuddannelserne om det?

I juni 2018 blev der indgået en aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Som del af aftalen gennemføres udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”, hvor 50 folkeskoler og erhvervsskoler arbejdede med at udvikle og afprøve de anvendelsesorienterede, praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen og i fagene i udskolingen i folkeskolen.

e-inspirationsmaterialet herunder har samlet projektets erfaringer i forhold til viden om, eksempler på og inspiration til arbejdet med praksisfaglighed.