Redskab

Vejledningsmateriale til eux

Her finder du viden til samtale med elever, der overvejer eux som deres uddannelsesvalg.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på baggrund af interviews med en række uu-vejledere og lærere i udskolingen udviklet en række materialer, som vi håber, I kan have glæde af at bruge i jeres arbejde.

 

Materialerne

Du finder en folder, som indeholder en sammenligning af, hvilke fag eleverne får på hvilke niveauer på eux og i forhold til andre uddannelser. 

Og du finder otte inspirationscirkler, der kan bruges som udgangspunkt for en samtale med elever om, hvilke uddannelses- og jobmuligheder eux eksempelvis kan åbne op for. Cirklerne er inddelt efter de fire hovedområder, hvorunder de enkelte uddannelser er opdelt ud fra arbejds- eller jobområde. Cirklerne er bygget sådan op, at erhvervsuddannelserne med eux står rundt om arbejdsområdet i midten, og i den næste cirkel står der eksempler på forskellige videreuddannelsesmuligheder (nogle uddannelser giver en konkret jobtitel, andre gør ikke).
 

Du kan læse mere om eux, via Børne- og undervisningsministeriets kampagne på Facebook: www.facebook.dk/euxdk og ug.dk

Siden er opdateret 29. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.