Lovgivning

Uddannelsesparathedsvurdering: Lovgivning og vejledning

Vurdering af uddannelsesparathed i grundskolen

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Fra 1. august 2018 skal skolen også vurdere elevens praksisfaglige kompetencer. Her får du et overblik over de forskellige muligheder.

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

 

Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også en række vejledninger og bestemmelser, der er gældende per 1. januar 2019

 

1. Kriterier, der indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dertil kommer en vurdering af de praksisfaglige forudsætninger.

 

A) Faglige forudsætninger

I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunktskarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

 

B) Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

 

C) Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

 

D) Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:

  1. praktiske færdigheder og kreativitet
  2. arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  3. værkstedsfærdigheder
  4. færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  5. færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis
Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.