Forløb

Introducer dine elever til uddannelsesvalget – to lektioner med inspiration til valget

Dette forløb giver mulighed for at introducere eleverne til ungdomsuddannelserne via et komplet materiale, der er tilpasset fjernundervisning og understøtter det kvalificerede uddannelsesvalg. 

Materialet kan bruges i undervisning og erhvervsvejledning i 9. og 10. klasse
Anslået tidsforbrug: Ca. 2 lektioner

Formål

Det kan være svært at træffe uddannelsesvalg, men for nogle elever bliver det måske ekstra svært, da de obligatoriske introdage i 8. klasse og brobygningsdage i 9. og 10. klasse for manges vedkommende er helt eller delvist aflyst. Formålet med dette materiale, der er målrettet fjernundervisning, er at hjælpe eleverne til at blive klogere på valg af ungdomsuddannelse. 
 

Mål

  • At eleverne bliver bekendt med forskellige ungdomsuddannelser.  
  • At eleverne bliver klogere på sig selv og deres valg af ungdomsuddannelse.

 

Forudsætninger

Forløbet er udarbejdet som en PowerPoint, du kan gennemgå med dine elever som et fjernundervisningsforløb. Forløbet er skabt til at kunne blive gennemført af enten en folkeskolelærer og/eller en vejleder.

Hvis du bruger Teams til deling af præsentationen, skal du være opmærksom på at aktivere ”systemlyd” ved deling af skærm. Ved andre platforme kan der være behov for aktivering af tilsvarende tekniske opsætninger.

I forberedelsen af undervisningen kan der tages udgangspunkt i præsentationen. De enkelte slides indeholder samtaleoplæg, videoer og øvelser. Du kan vælge slides til og fra og på den måde tilpasse undervisningen til både elevernes behov og forudsætninger.

 

Ressourcer

Forløbet indeholder:

  • Generel information om ungdomsuddannelser og uddannelsesvalg
  • Inspirationsfilm om uddannelserne
  • Elevøvelser, som eleverne kan arbejde med alene og i grupper
  • Øvelse: Eleverne skal tale sammen to og to om hinandens skills og sætte ord på egne interesser
  • Øvelse: Interview/refleksionsøvelse. Eleverne skal interviewe hinanden om deres motivation, og give eksempler på, hvornår de føler lyst til og interesse for noget de beskæftiger sig med i skolen eller i fritiden
  • Øvelse: Sammenligningsøvelse: Eleverne skal undersøge ungdomsuddannelser på ug.dk. og sammenligne dem med hinanden, hvad skal man være særligt god til på denne uddannelse osv.

 

Forløbet i faser

Nedenfor får du et overblik over pakkens indhold og forløbets faser

 

Introduktion

Her gives et overblik over forløbet
 

Skills og motivation

Eleverne arbejder med deres kompetencer og bevæggrunde for valg af ungdomsuddannelse.

 

Dine uddannelsesmuligheder

Overblik over udannelsesmulighederne på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser

 

Om valg og usikkerhed

Det kan være svært at vælge og det kan være forbundet med usikkerhed. En video og en øvelse giver indsigt i, at den oplevelse er ganske normal. 

 

Næste skridt

Her anvises muligheder for at søge vejledning og mere information.  

 

Siden er opdateret 03. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.